Historia

jedno z pierwszych zdjęć OSP
Historia początków straży pożarnej w Chrzelicach sięga już końca XIX wieku. Przypuszczalnie powstała ona z inicjatywy Feliksa Hellera (1855-1932) ówczesnego zarządcy majątku. Wiele przemawia za tym, że mając na uwadze bezpieczeństwo swojej gospodarki (obory, stajnie, magazyn zbożowy oraz mieszkania pracowników) zakupił na przełomie lat 1889/90 pierwszy wóz strażacki. Była to konna sikawka wraz z nowym wyposażeniem. Bryczka ta (jak nazywają tę sikawkę wszyscy mieszkańcy Chrzelic),została zakupiona w istniejącej do dzisiaj, a powstałej w już 1878 roku firmie HERMAN KOEBE  w Luckenwalde koło Berlina. Do sikawki zaprzęgano jedną parę koni. Strażacy, a raczej wyznaczeni wtedy mieszkańcy Chrzelic nie pełnili jeszcze w tym okresie żadnych wyznaczonych dyżurów. Zasada była prosta, kto przybył pierwszy z końmi na alarm ten je zaprzęgał.

Logofirmy HERMAN KOEBE

Sam wóz przetrwał do dnia dzisiejszego w dobrym stanie, jednakże koła są już dziśœ inne.Te oryginalne zostały wymontowane przez armię czerwoną i wtedy przez jakiśœ czas sikawka była bezużyteczna.

Zamontowane póŸniej do wozu koła z wozów wojskowych podarował dla OSP mieszkaniec Chrzelic, Pan Wiertelarz.
bryczka.jpgNiestety, koła te znacznie różniły się od oryginalnych. Miały większą śœrednicę i z tego względu nie można było zawracać sikawką w „miejscu”, co było pierwotnie jej dużą zaletą (zwrotnośœć). Niestety, te koła już też nie istnieją zniszczone w połowie lat 90. XX w. przez miejscowych wandali.Obecne koła do sikawki, które podarowała Pani Maria Bas pochodzą z wozu drabiniastego.

kaplica.jpg

Dla potrzeb pierwszych strażaków na początku lat 90. XIX w. wybudowano pierwszą remizę. Była nią mała przybudówka,dowaobudna do jednego z boków starej dzwonnicy-kapliczki z 1774 roku.
Była ona na tyle obszerna, że mieœciła się w niej wspomniana sikawka oraz trochę podstawowego sprzętu przeciwpożarowego. Tuż obok remizy stał wysoki, drewniany słup służący do suszenia węży, które były o wiele krótsze niż stosowane obecne węże.
Przybudówka przy dzwonnicy pełniła swoją funkcję do 1957 roku, kiedy to na placu w miejscu zniszczonego spichlerza wybudowano nową, dużą                      remizę wraz z wysoką przybudówką.
lata70.jpg

Budowa nowej remizy, kilkakrotnie już w okresie ostatniego ćwierćwiecza modernizowanej, została niejako wymuszona, ponieważ w 1955 roku strażacy otrzymali nową przyczepę wyposażoną w pompę wodną napędzaną silnikiem spalinowym. Przyczepa była ciągnięta przez traktor. W tym czasie dyżury pełnili strażacy posiadający własne ciągniki, by w razie alarmu szybko stawić się w remizie.
Wzmiankowaną przyczepę przekazano w 1976 roku dla O.S.P. w Ogierniczu, gdzie prawdopodobnie stoi do dziśœ.

remiza1.jpgNa początku XX w. strażaków alarmowano sygnałem z trąbki, która znajdowała się w skrzynce zawieszonej na zachodniej œcianie remizy.Była to drewniana skrzynka ze szklaną przednią œścianą, którą zbijało się aby wyjąć z niej trąbkę sygnałową.Na wozie zamontowany był też mały dzwonek, odpowiednik dzisiejszych syreny alarmowej(ówczesny emiter sygnałów dŸwiękowych), ostrzegający przechodniów i innych użytkowników drogi, gdy drużyna pędziła do pożaru.

 

Nie wiemy, jak działała OSP w trakcie I wojny œświatowej, ale w czasie drugiej wojny w Chrzelicach działała tylko drużyna pożarnicza kobiet. Spowodowane to było brakiem mężczyzn w wiosce, gdyż prawie wszyscy w tym okresie byli powołani do wojska.
Kobieca drużyna składała się z oœmiu kobiet. Były to:

  • Gertruda Kollek
  • Anna Rospleszcz
  • Anna Kampka
  • Dorota Uliczka
  • Paulina Cibis
  • Agnieszka Manieta
  • Gertruda Cholewa
  • Anna Uliczka
  • Klara Kollek ( Rafel)

Funkcję komendanta drużyny strażackiej pełnił wówczas  Aleksander Kollek.
Ćwiczenia kobiecej grupy odbywały się zawsze w niedzielę po południu na podwórku u Alojza Rodena (daw. Różyczka).Kolejnym komendantem po Aleksandrze został Teodor Kołek, który pełnił tę funkcję do 1977 roku. Nowym naczelnikiem został Herbert Rzyszka, którego na walnym zebraniu 28.12.2007r. zastąpił Adrian Kamionka.

 

A.U
Rzecznik prasowy OSP

Michał Luty
+48516466375
press(at)ospchrzelice.pl

Statystyki wyjazdów

Jednostka OSP Liczba wyjazdów
Chrzelice 2

Ostatnie wyjazdy

Pompowanie wody w Chrzelicach

Newsletter

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowościach na stronie, wpisz swój e-mail w pole poniżej.