Statut 1910

Statut
Statut dla utworzonego z gminnych i dworskich obwodów Chrzelice Związku Sikawkowego.

§ 1. Gmina i obszar dworski Chrzelice tworzą jednolity Związek Sikawkowy z siedzibą zarządu w Chrzelicach.

§ 2. Do reprezentowania Związku Sikawkowego gmina Chrzelice wysyła czworo a obszar dworski Chrzelice dwoje przedstawicieli.
Do zwierzchników gminy i majątku w pierwszej kolejności należy reprezentowanie Związku Sikawkowego. Ci sami mogą być reprezentowani przez swoich zastępców.

§ 3. Przewodniczącym Związku Sikawkowego jest każdorazowo naczelnik gminy Chrzelice, zastępcą przewodniczącego jest każdorazowo naczelnik majątku dworskiego domeny Chrzelice. Wszystkie urzędy związku sikawkowego są urzędami honorowymi (bezpłatnymi).

§ 4. Przewodniczący zwołuje przedstawicieli Związku Sikawkowego na zebrania tak często, jak sprawy związku tego wymagają. Powołanie powinno zostać przeprowadzone, jeżeli co najmniej połowa członków przedstawicielstwa tego zażąda.

§ 5. Każdy przedstawiciel posiada jeden głos. Decyzje podejmowane są zwykłą większością głosów. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego. Zebranie jest w każdym przypadku zdolne do podjęcia uchwały, jeśli przeprowadzony wniosek wyraźnie na to wskazuje. Na wniosku należy określić również, że nieobecni zobowiązani są podporządkować się podjętym decyzjom. W sprawie decyzji należy przeprowadzić pisemne negocjacje.

§ 6. Reprezentacji związku sikawkowego w zakresie jego zarządzania przysługują prawa zebrania gminnego, przewodniczącemu – prawa zwierzchnika gminy.

§ 7. Przewodniczący doprowadza do wykonania ustaleń reprezentacji, prowadzi pod swoim podpisem bieżącą korespondencję i reprezentuje zarząd na zewnątrz.
W dokumentach poprzez które związek zaciąga zobowiązania prawne wymagany jest podpis drugiego reprezentanta związku.
Przynależne zarządy gmin i dóbr jak i członkowie związku winny zarządzenia przewodniczącego w zakresie kierowania związkiem, jeżeli polegają na niniejszym statucie lub ustaleniach – bezzwłocznie wykonać.

§ 8. Przedstawiciele Związku Sikawkowego zobowiązani są dopilnować wypełnienia zobowiązań, które §§ 1a, 2 i 3 Regulaminu Policji w Sprawie Kontroli nad Systemem Gaszenia Pożaru z dnia 04 września 1906 nakłada na Gminy i Obwody Dworskie. Są oni zobowiązani także do monitorowania nabycia, konserwacji i dopełnienia wymogów określonych w § 1b-f Regulaminu Policji dotyczącego obiektów w Gminie i Obwodach Dworskich. Poza tym określa wynagrodzenie za naciąg sikawki związkowej.

§ 9. Regulacje wewnętrzne obowiązku gaszenia pożarów i pozycja zaprzęgów – prócz zaprzęgu dla sikawki związkowej – nie jest kwestią Związku Sikawkowego. Podlega ona decyzją Wójta i Naczelnika majątku dworskiego zgodnie z regulacjami Statutu miejscowości, odnośnie Związków Ochotniczych Straż Pożarnych lub też rozporządzenia Policyjnego z dnia 04.09.1906 ze wskazaniem iż obsługą sikawki związkowej zajmują się wyznaczone drużyny z miejscowości danego związku. Te same szkolą się przez powtarzanie ćwiczeń technicznych. Ich kierownikiem jest mistrz sikawkowy. Naciąg sikawki odbywa się przez położenie zaprzęgu sikawkowego.

§ 10. Związek Sikawkowy nabędzie oraz będzie utrzymywał sikawkę związkową wraz z przynależnościami oraz szopę na nią z kluczami wspólnie. Dalej pokrywa on również opłaty za naciąg sikawki związkowej.

§ 11. Koszty Związku Sikawkowego zostaną podzielone na gminy i dobra wg zasady: połowa podatku gruntowego i cały od budynków. Udziały gmin jak koszty szczególnych zobowiązań mają być pokrywane jak wszystkie pozostałe potrzeby gmin.

§ 12. Przewodniczący jest zobowiązany prowadzić księgę i faktury przychów i wydatków związku. Pozostanie jakiś udział niepokryty, to należy zawnioskować ściągnięcie przymusowe w starostwie.

§ 13. Zmiany Statutu są warunkowo dozwolone za zgodą Komisji Okręgowej, jeśli zostaną zatwierdzone przez co najmniej dwie trzecie przedstawicieli.

§ 14. Niniejszy Statut wchodzi w życie w dniu zatwierdzenia przez władze powiatu.

Chrzelice, 1 listopada 1910
Zarząd Gminy
Honisch. Kollef. Cholewa. Stanulla.

Opole, 1 grudnia 1910 Dla Obszaru Dworskiego.

Rząd Królewski, Departament Podatków Bezpośrednich, domen i lasów
(Podpisy)

2 odpowiedzi na „Statut 1910

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Rzecznik prasowy OSP

Michał Luty
+48516466375
press(at)ospchrzelice.pl

Statystyki wyjazdów

Jednostka OSP Liczba wyjazdów
Chrzelice 2

Ostatnie wyjazdy

Pompowanie wody w Chrzelicach

Newsletter

Jeżeli chcesz być powiadamiany o nowościach na stronie, wpisz swój e-mail w pole poniżej.